Pand Horesca Até

Privacybeleid en vertrouwen.

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie vinden wij bij Ate-Horesca. Dit vertrouwen vraagt om openheid van ons en van u over de gegevens die wij van u vragen. Natuurlijk vraagt dit ook om veiligheid van deze gegevens, daarom zullen wij altijd getrouw omgaan met deze data die u ons verstrekt. Lees hier onder verder hoe wij met deze gegevens omgaan.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ate-Horesca kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ate-Horesca, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ate-Horesca verstrekt. Ate-Horesca kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom Ate-Horesca gegevens nodig heeft

Ate-Horesca verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Ate-Horesca uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Ate-Horesca gegevens bewaart

Ate-Horesca bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Ate-Horesca verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@ate-horesca.nl. Ate-Horesca reageert zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen

Ate-Horesca neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ate-Horesca maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ate-Horesca verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ate-Horesca op via privacy@ate-horesca.nl.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 18120539

E-mailadres: privacy@ate-horesca.nl

Magazine 't Lekkerst

Magazine 't Lekkerst
LEES VERDER

Aanbiedingen

Aanbiedingen

Kijk hier voor onze aanbiedingen.

Smaakgeheimen

Smaakgeheimen
LEES MEER

Pain à la Carte

Pain à la Carte
LEES MEER